Müdürlükler
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Park Bahçeler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü - 2
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Tefitş Kurulu Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü