Temel İlkelerimiz
Milliyetçilik:

Milli ve manevi değerlere önem veren, kentlilik bilincini geliştirerek mensubiyet ve aidiyetleri pekiştiren, çağdaş dünyanın gereklerine göre hizmet anlayışını biçimlendiren, yenileyen ve bu anlayışla halka hizmeti benimseyen bir belediyecilik.Çalışkanlık:

Çalışmayı ibadet kabul eden, milli hasletlerini hizmet aşkıyla harmanlayan; hizmette hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sadece halka hizmete odaklanan bir belediyecilik.Adalet:

Sadece kentte hizmet ettiği kesimi değil, bütün insanlığı merkezine alan, hizmet götürürken hakkı ve hukuku ön planda tutan kimseye öteki gibi davranmayan, adil ve eşitlikçi bir belediyecilik.Şeffaflık:

Tüm insanlığın kabul ettiği ahlaki değerler üzerinden hizmet üreten, bunu Türk Milletinin yüksek insani vasfı olan sevgi, hoşgörü ve adalet ilkeleriyle donatan; her zaman şeffaf, her zaman hesap verebilen bir belediyecilik.Çağdaşlık:

Bir eliyle kente hizmet ederken, diğer eliyle modern dünyayı takip edip üretilen mal, hizmet, bilgi ve teknolojiyi kentinin ve ülkesinin birleştirebilen bir belediyecilik.Kalkınmacılık:

Kentin kalkınması için yapılacak planlama çalışmalarında sektörel değerlerden en önemli olanı öncelikli sektör olarak belirleyen diğer sektörleri ise bu sektörü destekleyecek şekilde planlayan, sektörel imkanları bütüncül yaklaşım çerçevesinde birbirlerini tamamlayacak şekilde hazırlayan belediyecilik.Katılımcılık:

Demokratik katılımı yerel düzeyde yaygınlaştıran, vatandaşı sadece yönetilen değil yönetimde paydaş olarak gören, hemşerilik bilincini yerleştiren, uzlaşma kültürünü geliştiren, tarihi, kültürel, doğal tüm değerlerine sahip çıkan ve bu değerleri zenginleştiren belediyecilik.Rekabetçilik:

Yerel hizmet üretiminde modern dünya kentleri ile rekabet edebilen, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerden azami ölçüde yararlanan şehrinden dünya markası çıkarabilen belediyecilik.Sürdürülebilirlik:

Plan ve projelerini, hizmetlerinin ve çıktılarının tamamını kent sakinleriyle paylaşan, onlarla her zaman iletişim içinde olan ve onlardan gelecek geri bildirimleri gelişme aracı olarak sayan bir belediyecilik.