Üretken Belediyecilik
“Bütüncül Yaklaşım – Birlikte Yönetim”

Yaşadığımız çevre ve mekanları güzelleştirmek, mamur hale getirmek; gelecek nesillere yaşanabilir estetik, geçmiş kültürünü koruyan ve yaşatan bir kent bırakmak hepimizin temel görevlerindendir.

Az bir zaman kalan 2023 Türkiye’sinde yeni belediyecilik ve vizyonu ancak geçmişle geleceği birleştirebilen, eskinin değerlerini çağdaş dünya ile buluşturmayı başarabilen yerel yöneticiler ile mümkün olabilir.

Üretken Belediyecilik bu görüşün ve bu bilincin bir ürünüdür.

Üretken belediyecilik, toplumun ayrıştırılmasına karşı geliştirilen önemli bir belediyecilik anlayışı olarak, hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite, etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışıdır.

Üretken belediyecilik, hizmet üretimini ve üretime etki eden kent kaynak yönetimini, kentte yaşayan herkesin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olması amacına göre planlayan belediyecilik anlayışıdır.

Üretken belediyecilik anlayışımız; Kent sakinlerinin refah içinde olmalarını, güven ortamında yaşamalarını, Kente karşı bir sevgi ve aidiyet beslemelerini, Özgüvenlerini sağlamalarını ve kendi özellikleri ile kenti var etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Üretken belediyecilik, tüm kaynaklarını kentlinin refahı için üretkenliğe yönelik düzenler ve yatırımlarını üretimi desteklemek için kullanır. Bu bakış açısıyla üretken belediyecilik anlayışımız, aynı zamanda bütüncül yaklaşımı ve birlikte yönetimi ifade eder.

“Bütüncül Yaklaşım” anlayışımızın esası kent insanının tüm sosyal, fiziksel ve kültürel özelliklerini bir bütün olarak ele almaya, planlamaları, kenti çağdaş bir yapıya ve sakinlerini gerçek bir kentliye dönüştürmek için hazırlamaya dayanır.

“Bütüncül Yaklaşım” yerel yönetimleri, halkla bütün olan ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek karşılayan birer hizmet birimi olarak görür.

“Birlikte Yönetim” anlayışımız ise kentin ihtiyaçlarının tespiti, proje geliştirme, uygulama ve hizmet etkinliğinin ölçümü adımlarında kentlinin algısını ve katılımını göz önüne alan, geri bildirimleri bir gelişim aracı olarak gören ve kentteki tüm üretim, değişim ve dönüşümleri kentlinin hayatında oluşturduğu olumlu etki üzerine kurgulayan anlayıştır.