Mustafa Kemal Atatürk

1881
Mustafa Selânik'te dünyaya gelir.
1893
Mustafa Selânik'teki Askerî Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından
kendisine ikinci ismi "Kemâl" verilir.
1895
Mustafa Kemâl Manastır'daki Askerî Liseye başlar.
1899
Mustafa Kemâl İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.
1902
Mustafa Kemâl Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.
1905
Mustafa Kemâl Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.
1906 Ekim
Mustafa Kemâl Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.
1907 Eylül
Mustafa Kemâl Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir.
1911 13 Eylül
Mustafa Kemâl İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.
1912 9 Ocak
Mustafa Kemâl Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.
1912 25 Kasım
Mustafa Kemâl Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.
1913 27 Ekim
Mustafa Kemâl Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.
1915 25 Nisan
İttifak Devletleri Arıburnu'na çıkarma yaparlar, Mustafa Kemâl Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.
1915 9 Ağustos
Mustafa Kemâl Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.
19161 Nisan
Mustafa Kemâl Tuğgeneralliğe terfi eder.
19166-7 Ağustos
Mustafa Kemâl Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır.
191831 Ekim
Mustafa Kemâl Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.
191930 Nisan
Mustafa Kemâl Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır.
191916 Mayıs
Mustafa Kemâl İstanbul'u terkeder.
191919 Mayıs
Mustafa Kemâl Samsun'a ayak basar.
19198 Temmuz
Mustafa Kemâl Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden ve ordudan istifa eder.
191923 Temmuz
Mustafa Kemâl Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.
19194 Eylül
Mustafa Kemâl Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.
191927 Aralık
Mustafa Kemâl İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir.
192023 Nisan
Mustafa Kemâl Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açar.
192011 Mayıs
Mustafa Kemâl İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkûm edilir.
19215 Ağustos
Mustafa Kemâl TBMM tarafından Başkumandan olarak atanır.
192123 Ağustos
Türk birliklerinin Mustafa Kemâl tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.
192119 Eylül
TBMM, Mustafa Kemâl'e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.
192226 Ağustos
Gazi Mustafa Kemâl Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.
192230 Ağustos
Gazi Mustafa Kemâl Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.
192210 Eylül
Gazi Mustafa Kemâl İzmir'e girer.
19221 Kasım
TBMM, Gazi Mustafa Kemâl'in Hilafetin kaldırılması önerisini kabûl eder.
192314 Ocak
Mustafa Kemâl'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder.
192329 Ekim
Türkiye Cumhuriyeti ilân edilir ve Gazi Mustafa Kemâl ilk Cumhurbaşkanı seçilir.
192424 Ağustos
Gazi Mustafa Kemâl İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.
19289 Ağustos
Gazi Mustafa Kemâl Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.
193112 Nisan
Gazi Mustafa Kemâl Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.
193212 Temmuz
Gazi Mustafa Kemâl Türk Dil Kurumunu kurar.
193416 Haziran
TBMM, Gazi Mustafa Kemâl'e "Atatürk" soyadını verir.
193810 Kasım
Gazi Mustafa Kemâl Atatürk hayata gözlerini yumar.
Hızlı Menü